Tổ chức

Trung tâm gồm nhiều nhóm nghiên cứu về các lĩnh vực khác nhau của Khoa học tính toán và hoạt động như một phòng thí nghiệm (laboratory). Hiện nay Trung tâm có hai nhóm nghiên cứu chính: (1) Hóa học lượng tử tính toán và (2) Tin-sinh học. Các nhóm nghiên cứu dùng chung hệ thống cluster máy tính, chia sẻ với nhau về một số phương pháp nghiên cứu. Định hướng hoạt động nghiên cứu-đào tạo và các hướng phát triển Trung tâm do Hội đồng khoa học của Trung tâm quyết định. Thành phần của Hội đồng Khoa học bao gồm một số lãnh đạo Trường, các giáo sư Việt kiều và Ban Giám đốc của Trung tâm.

Hội đồng khoa học:

GS.TS. Nguyễn Viết Thịnh, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội (HNUE)

GS.TSKH. Hồ Tú Bảo, Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản (JAIST)

GS. TSKH. Nguyễn Minh Thọ, Đại học Leuven - Bỉ (LU)

PGS.TS. Nguyễn Thị Tĩnh, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội (HNUE)

PGS.TS. Nguyễn Minh Thủy, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội (HNUE) 

PGS.TS. Hồ Cẩm Hà,Trường ĐH Sư phạm Hà Nội (HNUE)

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Huệ, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội (HNUE)

PGS.TS. Phạm Thọ Hoàn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội (HNUE)

PGS.TS. Trần Đăng Hưng, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội (HNUE)

Ban Giám đốc:

Phạm Thọ Hoàn, Giám đốc

Nguyễn Thị Minh Huệ, Phó Giám đốc

Copyright 2011 Tổ chức. All Rights Reserved.
Joomla 1.7 templates by hostgator coupon